štvrtok 8. januára 2009

Zmena bezo zmeny

Zmena, neustála a nekončiaca...pritom stabilita je tak nádherná a pohodlná. Keďže ja som človek, ktorý si je vedomí jedného a má rád druhé – stojím skrátka niekde uprostred vesmíru a pozerám sa dole. Koncom minulého roka vznikla myšlienka rozdeliť svoju osobnosť, môj internetový priestor – ako mu rád hovorím – na dve časti. Jedna ostane na starej adrese, na starom mieste a budem v nej pokračovať krátkymi postrehmi z každodennosti, jednoducho rôznymi malými hlúpôstkami, ktorými sa posledné obdobie aj tak hemžil. Nuž a toto druhé miesto, chcel by som aby bolo poňaté trochu inak. Zapĺňané „vážnejšími“ textami, úvahami, ktoré sa budú pohybovať v rôznych vodách, ale vzhľadom na vlastné záľuby, budú ich hlavnou témou asi tie hry. To skrátka nezmením. Avšak, ako sám seba dobre poznám – nie som práve najplodnejší autor, a preto, aby nový priestor neostal úplne opustený, postupne vyberiem to málo, čo za niečo stálo (aspoň z môjho pohľadu) v predchádzajúcom blogu (a stratilo sa to v nánosoch trojročného blogovania) a uverejním i na tomto mieste. Vychádzajúc zo svojej – už spomínanej – znalosti samého seba, tak je možné, že na starom mieste sa bude niečo nové (aj keď bezvýznamné) objavovať častejšie. Ale s touto vedomosťou skrátka idem aj do tohto blogu. Skrátka ucelená zbierka myšlienok, bárs nech dávajú zmysel len mne samému. :-)

Logo som si zobral zo sebou, zo "starej vlasti" - možno sa bude časom meniť, ale citát, ktorý si beriem tiež, ten ostane (i keď v čase písania tohto príspevku tu ešte nie je). Už ma sprevádza viac ako 10 rokov, a je to snáď jediná vec, ktorú si pamätám z prečítaných a absorbovaných vecí.

Mimochodom, hneď prvý príspevok, ktorý bude nasledovať však bude úplne nový. Skrátka niektoré veci teraz budem deliť medzi seba a „Kulturu Kriplů“ – nič neobvyklé sa teda nedeje.