O blogu

Blog "The Tower of Eternity" je venovaný predovšetkým počítačovým hrám, na ktoré sa snažím dívať v širšom kultúrnom kontexte, ale i z pohľadu hráča a zároveň zberateľa starých hier. Jedným z cieľov blogu je i akýsi experiment "zhmotniť" pocity jedného hráča do textovej podoby. Pokúsiť sa popísať ako sa dajú vnímať a chápať počítačové hry, nielen v zmysle jednoduchého popisu "hry ako zábavy" či "hry ako umenia", ale popísaním toho, čo sa za tou "zábavou" skrýva. Pokúsiť sa ponúknuť aspoň jeden náhľad, takpovediac, do vnútra "hráčovej duše". Náhľad veľmi špecifický, osobitý a neopakovateľný.

Ak by som musel vymyslieť alternatívny názov pre blog, pokojne by mohol znieť i "Mozaika hier" a opäť by jednoducho vystihoval jeho obsah. Nie sú to len samotné hry, ale i množstvo ďalších prvkov, ktoré ich dopĺňajú. Od literatúry, cez film a televíziu a hudbu, ktoré spoločne tvoria jeden otvorený celok. Herná kultúra je súčasťou popkultúry, viaže sa na ňu a zároveň ju i tvorí.

Napokon - a to bude pravdepodobne najčastejším obsahom blogu - sú to už spomínané staré hry, resp. ich zbieranie. Sú zberatelia, ktorí sa zameriavajú striktne na hardware a k nemu potom zbierajú i príslušný software, avšak mojím hlavným záujmom sú práve hry a ich príslušenstvo. Čo zároveň súvisí i s mojim záujmom o "muzeológiu hier". Avšak zbierať všetko je nad sily jednotlivca, a preto sa i ja snažím špecializovať na niekoľko špecifických oblastí:

V prvom rade sú to CRPG hry na všetky mysliteľné platformy. Prednosť má prirodzene PC platforma, avšak tento herný typ zbieram pozdĺž všetkých herných platforiem. Dôvodov je hneď niekoľko, od vlastných "žánrových" preferencií, až po historickú bohatosť a kreativitu v rámci tohto typu hier.

V zbierke však nepohrdnem ani ďalšími kvalitnými, či bizarnými hrami. Vždy ju rád rozšírim i o hry, ktoré dnes už nie sú všeobecne známe, zapadli buď vďaka svojej nižšej kvalite, alebo nízkej popularite. Prípadne sú to hry, ku ktorým mám nejaký špecifický vzťah z minulosti - ako sú "prvé" PC hry, ktoré sa v tých dobách nachádzali "štandardne" na všetkých vtedajších počítačoch. Nepohrdnem však žiadnou inou hrou do zbierky. A ak by mal niekto chuť darovať hry pre jej rozšírenie, rád sa ujmem hier akýchkoľvek žánrov (pokojne i v akomkoľvek jazyku).

Nakoniec je tu (zatiaľ) posledná špecializácia, a to sú všetky PC hry nesúce značky "Star Trek" a "Star Wars".

Skrátka, celý blog je mozaikou jedného hráča a hier. Pohľadov, názorov a zážitkov z herných svetov a občas i výstrahou pre "nádejných mladých tvorcov hier" ako sa k tvorbe hier nestavať.