nedeľa 1. septembra 2013

Shadows over Bratislava

Napísať – konečne je to tu – by bolo príliš klamlivé. Ono totiž sa mi (nejako) podarilo dokončiť aspoň základnú, prezentačnú verziu môjho Shadowrun dobrodružstva. Teda tú časť, v ktorej som sa najmä učil pracovať s editorom, vstrebával som základy a tutoriály, aby sa mi podarilo vytvoriť aspoň niečo. Má to svoje muchy, ale zdá sa, že to ako tak funguje. A to je práve jadro pudla – ako sa hovorí – prečo s tým idem von v takomto stave. Potrebujem odozvu a hlavne poriadne otestovanie ľuďmi, ktorí o tom nevedia absolútne nič. Ja už poznám tie mapy naspamäť a i keď sa snažím robiť veci inak – skrátka viem čo mám spraviť a preto sa nič neposerie. :-)