nedeľa 9. mája 2021

Pohyblivé obrázky #2

Upratovanie a zhŕňanie videného je niečo na čo sa už chystám...eh, viac ako rok? Medzitým niečo pribudlo a na niečo som už úplne zabudol. Tak aby sme tie pohyblivé obrázky mali konečne podchytené. Ostatne, asi to nebude nič nové pod Slnkom. Môžete očakávať nejakú tú hviezdnu cestu, hviezdny konflikt a ponurú budúcnosť plnú vojny. Bez ďalších prieťahov sa tak poďme pozrieť na veci, ktoré som v poslednom období jedného roku videl.

nedeľa 10. januára 2021

Cyberpunk 2077

 V každej spoločnosti sú ľudia, ktorí majú dostatok kreatívnej energie na vytvorenie čohosi nehmatateľného, čohosi čo dokáže formovať a manipulovať naše nálady. Každá spoločnosť má súbor pravidiel, ktoré nie nutne vyhovujú každému jej členovi. Z jej spodku, zväčša z tej najväčšej skupiny nespokojencov, potom vychádza kritika týchto ustanovizní, ktorá dokáže byť viac či menej agresívna. Okolo týchto jednotlivcov sa potom pomaly tvoria skupiny, ktoré sa snažia odlíšiť, získať svoju vlastnú tvár, štýl... a tak podobne. Rebelujú, kričia a väčšinová spoločnosť ich buď ignoruje, démonizuje alebo sa ich rovno bojí. Časom si však niekto s podnikavým duchom uvedomí, že na týchto rebéliách by si mohli ulietavať masy... a kde sú masy, tam sú zdroje. A tak sa z rebélie stane hlavný prúd – dobrá značka. Kruh života. Pre jedného prirodzený stav vecí, pre ďalšieho zasraný kapitalizmus...